Ouderraad

 

 

De ouderraad heeft een ondersteunende taak en helpt bij het organiseren van feestelijke activiteiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ondersteuning bij het startfeest, bij de lampionnententoonstelling, het Sinterklaasfeest etc. De ouderraad bestaat uit 10 ouders en 2 leerkrachten.

De (vrijwillige)ouderbijdrage wordt onder andere gebruikt om deze activiteiten te bekostigen. De Stichting Vrienden van Het Stroomdal beheert deze gelden.