Rijk onderwijsaanbod

De leerlingen van de groepen 1 t/m 8 volgen onze eigen leerlijn beeldende vorming. We laten onze leerlingen tijdens hun schoolloopbaan kennis maken met verschillende kunstdisciplines. Dit doen we door lessen in de klas aan te bieden volgens onze eigen ontwikkelde leerlijn maar ook door het bezoeken van voorstellingen en musea. Ook is in onze leerlijn de canon van Tynaarlo opgenomen om onze leerlingen kennis te laten maken met cultureel erfgoed uit hun directe omgeving. Samen met vakleerkrachten en culturele instellingen in de omgeving geven we vorm aan ons cultuuronderwijs. 

In samenwerking met muziekvereniging Erica hebben we onze eigen blazersklas. Aan het begin van het schooljaar kiezen de leerlingen hun eigen blaasinstrument. Ze krijgen dit instrument in bruikleen van muziekvereniging Erica. Door het schooljaar heen leren ze dit instrument te bespelen en vormt de klas een heus blaasorkest. Onze blazersklas treedt op met kerst en geeft een eindconcert. Het model voor de blazersklas is het symfonisch blaasorkest. Daarbij worden de volgende instrumenten gebruikt: dwarsfluit, klarinet , saxofoon , trompet, trombone, hoorn en euphonium. Alle leerlingen van de blazersklas beginnen zonder enige voorkennis op een instrument. Kinderen die hun ervaringen van de blazersklas verder willen uitbreiden, of nog een ander instrument willen leren bespelen, kunnen zich aanmelden voor deze lessen.

 

Natuurwerkplaats

 

Artikel uit de krant van RTV Drenthe:

In het kader van natuur- en milieueducatie gaan de leerlingen van groep 7 en 8 ieder schooljaar twee keer een middag naar onze natuurwerkplaats. Als school hebben wij dit stukje natuur ‘geadopteerd’. In opdracht van Staatsbosbeheer voeren we (achterstallig) onderhoud uit onder begeleiding van de boswachter.

Naast het leren werken in de natuur willen we de leerlingen meegeven wat er allemaal te zien en te horen is in de natuur. De boswachter speelt hier een grote rol in. Hij vertelt over de leefgewoonten van de dieren en kan de leerlingen bijvoorbeeld vogelgeluiden leren herkennen. Door naar de natuurwerkplaats te gaan, proberen we een milieubewuste houding te creëren. Zo leren onze leerlingen hoe zij goed kunnen zorgen voor de wereld om ons heen.

Klimboom

Maya Williams heeft een favoriete plek op het schoolplein. "Deze boom, omdat je er heel goed op kan klimmen. Het was een dode boom, dus wij dachten: dan kunnen we hem afhakken en dan kan je er lekker op spelen en zitten." Ook het terras valt in de smaak. "Elk klaslokaal heeft een eigen terrasje waar we buiten kunnen werken. Na de pauze lezen we vaak buiten", vertelt Floortje Brons. "Buiten is het fijner, want je hebt meer frisse lucht en daardoor kun je je beter concentreren."

Beweging

Om het schoolgebouw ligt een wandelpad. "Op school vinden we bewegend leren heel belangrijk", aldus Maas. "Tussen de lessen door mogen de kinderen een rondje om de school heen rennen." Vervelen hoeven ze zich zeker niet. "Er is altijd wel iets te doen, je kan voetballen of klimmen in de klimboom", besluit Marjolein Trip.

Interesse voor groen

De belangstelling voor groene schoolpleinen bestaat al langer. "Het is een ontwikkeling die zeker al een jaar of tien bezig is", aldus Pauline Leene van hoveniersbedrijf De Wilgenhut uit Assen. "Ook vanuit gemeenten wordt het nu gestimuleerd. Maar bij de meeste ontwerpers wordt er niet automatisch rekening mee gehouden, nog steeds wordt een plein vaak helemaal betegeld opgeleverd. Dat kan ook anders, door meteen in de bouwfase rekening te houden met een groen plein."

IVN heeft zich tot doel gesteld om alle schoonpleinen in Nederland groen te maken. "Als je alleen maar stenen hebt, biedt dat geen uitdaging voor de kinderen", vertelt Agnes Bakker van IVN. "Groene schoolpleinen zijn gezond, het bevordert het leren van de kinderen en het is belangrijk voor de biodiversiteit want het zijn allemaal kleine postzegels met natuur."

In Meppel hebben twee scholen een tiny forest gekregen. "Zo'n bosje geeft veel meer schaduw. Planten en dieren kunnen hier een plekje vinden, waardoor het veel dynamischer is dan een stenen plein. En kinderen kunnen er heel veel van leren", zegt Wim Meijberg van IVN, die het aanplanten begeleid heeft. Ideaal voor buitenlessen over de natuur en goed voor de afwatering. "Bij een flinke regenbui kan het water bij de tegels niet weg. Dit stukje bos kan een enorme hoeveelheid water opzuigen."

https://www.rtvdrenthe.nl/varia/14063987/betere-concentratie-dankzij-groen-schoolplein

Elke twee weken krijgt iedere groep dramales van onze vakdocent Lisanne Eshuis.

Drama sluit aan bij de natuurlijke behoefte van leerlingen om spelenderwijs en nieuwsgierig de wereld om zich heen te ontdekken. Bij drama gaat het met name om het ‘doen alsof’ en dit loopt als een rode draad door de lessen van groep 1 t/m 8. Leerlingen doen alsof ze iemand anders zijn (wie of wat). Ze doen alsof ze op een andere plek zijn (waar). Daarbij spelen ze wanneer allerlei gebeurtenissen plaatsvinden en waarom. Leerlingen experimenteren met rollen en gebeurtenissen uit hun (directe) omgeving, binnen een theatrale werkelijkheid. Naast realistische situaties spelen leerlingen ook niet-realistische situaties (zoals sprookjes, zelfverzonnen verhalen). Leerlingen leren hierdoor het verschil te zien tussen de theatrale werkelijkheid (de verbeelding) en de dagelijkse werkelijkheid.

Om het jaar werken de kinderen die in groep 7/8 zitten vanaf de kerstvakantie aan een grote eindmusical onder begeleiding van juf Lisanne.

Kinderen die graag nog meer lessen volgen kunnen zich opgeven voor musical/theater-les na schooltijd.

Leerlingen zijn succesvol op school, wanneer ze onderwijs volgen dat bij hen past. Dit geldt zeker voor (hoog)begaafde leerlingen. Zij pakken de basisstof gemakkelijk op en hebben daarnaast behoefte aan meer uitdaging in de vorm van verdieping of verbreding van het onderwijsaanbod.  

Levelwerk

Voor leerlingen die meer aankunnen, bieden we naast het compacten van de basisleerstof Levelwerk aan. Dat betekent: niet meer van hetzelfde, maar anders, met meer uitdaging en leerzaam. De leerlingen plannen wekelijks hun Levelwerk en bespreken problemen en oplossingen onder leiding van de plusklasleerkracht. Plezier in het leren leren, kritisch zijn op je eigen werk en doorzetten wanneer het moeilijk is vinden we belangrijk. 

Plusklas

Wekelijks komt de plusklas op Het Stroomdal bij elkaar. In deze klas zitten kinderen die voor meedere vakgebieden Levelwerk krijgen. We ontvangen ook leerlingen van drie collega-scholen. Zij werken in projectvorm aan uitdagende opdrachten. Er worden bij de start van ieder project persoonlijke leerdoelen opgesteld. Het eindresultaat waar naar toe wordt gewerkt is steeds verschillend. Van het maken van een box met proefjes of een muurkrant tot het ontwerpen van een informatiegids voor een tentoonstelling of het ontwikkelen van een eigen portfolio. Door samen te werken leren de leerlingen van en met elkaar. De plusgroepleerkracht heeft een ondersteunende en begeleidende rol. Na ieder project ontvangen de leerlingen een evaluatieformulier met daarin feedback op de werkwijze tijdens het project en op het eindproduct.