Rijk onderwijsaanbod

We werken met de leerlijn van 'Laat maar zien' voor de beeldende vakken. Door middel van deze leerlijn komen de leerlingen vanaf groep 1 in aanraking met verschillende technieken, materialen en kunstenaars. We stellen voortdurend kunstwerken van onze eigen leerlingen tentoon. Dankzij subsidie van provincie en gemeente neemt de school ook deel aan het Cultuurmenu van de Stichting ICO. We bezoeken de theatervoorstellingen die binnen dit menu aangeboden worden. 

Rondom ons kindcentrum ligt een groen plein. Ons plein bevat veel natuurlijke elementen zoals bosjes, bomen, planten, bloemen en struiken. Ons plein biedt ruimte voor verschillende soorten spel. Ook planten we aan en onderhouden we het plein met elkaar. De kinderen en ook de ouders helpen hierbij. Er zijn eetbare planten, planten die vogels trekken en insecten. Bij de lokalen zijn terrassen zodat we onderwijsactiviteiten gemakkelijk naar buiten kunnen verplaatsen. Het kronkelpad gebruiken we om tussen de lessen door even een rondje te rennen.

 

Natuurwerkplaats

 

Artikel uit de krant van RTV Drenthe:

In het kader van natuur- en milieueducatie gaan de leerlingen van groep 7 en 8 ieder schooljaar twee keer een middag naar onze natuurwerkplaats. Als school hebben wij dit stukje natuur ‘geadopteerd’. In opdracht van Staatsbosbeheer voeren we (achterstallig) onderhoud uit onder begeleiding van de boswachter.

Naast het leren werken in de natuur willen we de leerlingen meegeven wat er allemaal te zien en te horen is in de natuur. De boswachter speelt hier een grote rol in. Hij vertelt over de leefgewoonten van de dieren en kan de leerlingen bijvoorbeeld vogelgeluiden leren herkennen. Door naar de natuurwerkplaats te gaan, proberen we een milieubewuste houding te creëren. Zo leren onze leerlingen hoe zij goed kunnen zorgen voor de wereld om ons heen.

Klimboom

Maya Williams heeft een favoriete plek op het schoolplein. "Deze boom, omdat je er heel goed op kan klimmen. Het was een dode boom, dus wij dachten: dan kunnen we hem afhakken en dan kan je er lekker op spelen en zitten." Ook het terras valt in de smaak. "Elk klaslokaal heeft een eigen terrasje waar we buiten kunnen werken. Na de pauze lezen we vaak buiten", vertelt Floortje Brons. "Buiten is het fijner, want je hebt meer frisse lucht en daardoor kun je je beter concentreren."

Beweging

Om het schoolgebouw ligt een wandelpad. "Op school vinden we bewegend leren heel belangrijk", aldus Maas. "Tussen de lessen door mogen de kinderen een rondje om de school heen rennen." Vervelen hoeven ze zich zeker niet. "Er is altijd wel iets te doen, je kan voetballen of klimmen in de klimboom", besluit Marjolein Trip.

Interesse voor groen

De belangstelling voor groene schoolpleinen bestaat al langer. "Het is een ontwikkeling die zeker al een jaar of tien bezig is", aldus Pauline Leene van hoveniersbedrijf De Wilgenhut uit Assen. "Ook vanuit gemeenten wordt het nu gestimuleerd. Maar bij de meeste ontwerpers wordt er niet automatisch rekening mee gehouden, nog steeds wordt een plein vaak helemaal betegeld opgeleverd. Dat kan ook anders, door meteen in de bouwfase rekening te houden met een groen plein."

IVN heeft zich tot doel gesteld om alle schoonpleinen in Nederland groen te maken. "Als je alleen maar stenen hebt, biedt dat geen uitdaging voor de kinderen", vertelt Agnes Bakker van IVN. "Groene schoolpleinen zijn gezond, het bevordert het leren van de kinderen en het is belangrijk voor de biodiversiteit want het zijn allemaal kleine postzegels met natuur."

In Meppel hebben twee scholen een tiny forest gekregen. "Zo'n bosje geeft veel meer schaduw. Planten en dieren kunnen hier een plekje vinden, waardoor het veel dynamischer is dan een stenen plein. En kinderen kunnen er heel veel van leren", zegt Wim Meijberg van IVN, die het aanplanten begeleid heeft. Ideaal voor buitenlessen over de natuur en goed voor de afwatering. "Bij een flinke regenbui kan het water bij de tegels niet weg. Dit stukje bos kan een enorme hoeveelheid water opzuigen."

https://www.rtvdrenthe.nl/varia/14063987/betere-concentratie-dankzij-groen-schoolplein

Er is een dramadocent aan onze school verbonden. Iedere leerling krijgt tussen de herfst- en de meivakantie om de week dramales. Voor kinderen die meer theater/musicallessen willen volgen worden er op woensdagmiddag na schooltijd lessen aangeboden in de gymzaal naast ons gebouw. Eens in de twee jaar verzorgen de leerlingen van de bovenbouwgroepen een grote avond in de vorm van een musical. Vanaf januari worden hier de voorbereidingen voor getroffen, ook hierbij is onze theaterdocente betrokken. 

Leerlingen zijn succesvol op school, wanneer ze onderwijs volgen dat bij hen past. Dit geldt zeker voor (hoog)begaafde leerlingen. Zij pakken de basisstof gemakkelijk op en hebben daarnaast behoefte aan meer uitdaging in de vorm van verdieping of verbreding van het onderwijsaanbod.  

Levelwerk

Voor leerlingen die meer aankunnen, bieden we naast het compacten van de basisleerstof Levelwerk aan. Dat betekent: niet meer van hetzelfde, maar anders, met meer uitdaging en leerzaam. De leerlingen plannen wekelijks hun Levelwerk en bespreken problemen en oplossingen onder leiding van de plusklasleerkracht. Plezier in het leren leren, kritisch zijn op je eigen werk en doorzetten wanneer het moeilijk is vinden we belangrijk. 

Plusklas

Wekelijks komt de plusklas op Het Stroomdal bij elkaar. In deze klas zitten kinderen die voor meedere vakgebieden Levelwerk krijgen. We ontvangen ook leerlingen van drie collega-scholen. Zij werken in projectvorm aan uitdagende opdrachten. Er worden bij de start van ieder project persoonlijke leerdoelen opgesteld. Het eindresultaat waar naar toe wordt gewerkt is steeds verschillend. Van het maken van een box met proefjes of een muurkrant tot het ontwerpen van een informatiegids voor een tentoonstelling of het ontwikkelen van een eigen portfolio. Door samen te werken leren de leerlingen van en met elkaar. De plusgroepleerkracht heeft een ondersteunende en begeleidende rol. Na ieder project ontvangen de leerlingen een evaluatieformulier met daarin feedback op de werkwijze tijdens het project en op het eindproduct. 

Onze muziekdocent verzorgt muzieklessen bij ons op school. Iedere leerling krijgt tussen de herfst- en de meivakantie om de week muziekles van de vakleerkracht. 

Voor Engels maken we gebruik van de digitale methode Groove me. In de bovenbouw (groep 5 t/m 8) krijgen de kinderen wekelijks les van een vakdocent (en native speaker).  

In iedere groep passen we de CLIL manier toe (Content Language Integrated Learning). Dit betekent dat we naast de Engelse les ook Engels geïntegreerd bij andere vakken en activiteiten aanbieden. Fruit eten in het Engels of de dagplanning doornemen in het Engels zijn hier voorbeelden van. Zo wordt de taal toegepast en actief geoefend. 

De kinderen van de groepen 1 t/m 8 gymmen in de gymzaal naast ons gebouw. Ook bij de BSO worden de kinderen uitgedaagd om in de gymzaal lekker te bewegen. Voor de groepen 1 t/m 5 is er een vakleerkracht gym die de groepen 1x per week een toestel-les geeft. De andere les wordt door de eigen leerkracht gegeven, dit is de spel-les. De leerkrachten zien erop toe dat alle bewegingsthema's aan bod komen. Ze gebruiken 'Gymspiratie’ als bron voor de beweeglessen. De kinderen kunnen een aantal keer per jaar deelnemen aan de gemeentelijke sporttoernooien.

We werken op Kindcentrum Het Stroomdal met thema's. Het gekozen thema wordt gebruikt bij het kinderdagverblijf en in alle onderwijsgroepen. We werken met multiperspectivische thema's. Dat zijn thema's die je vanuit verschillende invalshoeken kunt bekijken. Het thema 'Verandering' gaat bij de jongste kinderen misschien over de lente. Maar in de hoogste groepen kan het gaan over de voorbereiding op het voortgezet onderwijs, of het klimaat. We kiezen voor iedere groep een passende invalshoek: Ook de vakleerkrachten voor Engels, drama en muziek sluiten zoveel mogelijk bij het thema aan. Het thema komt in de klassen voornamelijk terug bij wereldoriëntatie, taal, tekstschrijven en spelling en bij creatieve vakken.