Missie en visie

 

“Er is zo veel te leren!”

Leren wat je kunt

We willen je veel leren en je helpen het beste uit jezelf te halen. We werken aan een sterke basis waarop je kunt bouwen. Naast de kernvakken word je uitgedaagd met muziek, drama, beeldende vakken en sport. Je bent actief betrokken bij de les, de les is betekenisvol voor je. We vinden het belangrijk dat je zelfkennis krijgt: waar liggen je talenten? Wat is moeilijk voor je? De rol van de leerkracht is heel belangrijk. Daarom blijven we zelf ook steeds leren en werken we aan kwaliteitsverbetering. Je krijgt uitdagend onderwijs op maat, we leggen de lat hoog!

Samen ben je meer

Wij kijken naar elkaar om. We leren met en van elkaar. We zijn samen verantwoordelijk voor een goede sfeer en een fijne omgeving. Als leidraad gebruiken we de zinnen: Is het goed voor jezelf? Is het goed voor de ander? Is het goed voor het kindcentrum? Samen houdt niet op bij de grenzen van je groepsruimte. We openen de week gezamenlijk zodat we elkaar goed kennen. We werken bij verschillende activiteiten met andere groepen samen. Samenwerken betekent voor ons: elkaar versterken. Dat geldt voor de kinderen, voor het team en ook voor de samenwerking met ouders en externen.

Worden wie je bent

Jij in de wereld, in de maatschappij. Jij bent uniek. We hebben aandacht voor jou vanuit christelijke normen en waarden. Bij ons tel jij mee. We bieden veelzijdig onderwijs aan en ook ons activiteitenaanbod in de Kinderopvang is veelzijdig. Zo ontdek jij waar jouw talenten liggen. Je maakt onderdeel uit van de groep, daarbinnen komen we tegemoet aan jouw behoeften. Met een sterke, brede basis ben je klaar om de stap naar het vervolgonderwijs te maken.