Ziekmelden

 

Als uw kind ziek is of om andere redenen het kindcentrum niet kan bezoeken, dan ontvangen wij hiervan graag een bericht vóór aanvang van de lessen binnen Social School (onder de tab absenties)

Als een kind binnen een uur na aanvang van de lessen, zonder dat hiervan melding is gemaakt, niet aanwezig is, wordt contact met u opgenomen.

We maken ons dan ongerust over het wegblijven van uw kind. Dagelijks wordt de aan- of afwezigheid van de kinderen geregistreerd.