Ons team

 

Binnen Kindcentrum Het Stroomdal werken ongeveer 23 mensen. Zij hebben verschillende functies, maar streven allemaal naar het aanbieden van hoogwaardige opvang en onderwijs. 

Pedagogisch medewerkers 

Op ons Kindcentrum zijn de pedagogisch medewerkers voor, tijdens en na onderwijstijd de spil in de opvang. Zij begeleiden groepen kinderen in de kinderopvang, peutergroep of naschoolse opvang. Dit kunnen baby’s, peuters, kleuters of schoolgaande kinderen tot dertien jaar zijn. 

Leerkrachten 

De belangrijkste mensen in het onderwijs zijn de leerkrachten. Met hun pedagogische en didactische kennis zijn zij degenen die ervoor zorgen dat uw kind zich ontwikkelt tot een zelfstandig individu dat de basisvaardigheden beheerst om straks op een passende plaats in het voortgezet onderwijs verder te leren en zich kan redden in de maatschappij. 

Vakleerkrachten

Voor het verzorgen van een kwalitatief goed onderwijsaanbod zetten we ook graag vakleerkrachten in. We werken met een vakleerkracht voor drama, Engels en muziek. Leerkrachten binnen ons team die veel affiniteit met een bepaald vakgebied hebben, of een opleiding hebben gevolgd, nemen ook lessen over van collega's. Ons aanbod voor cognitief getalenteerde leerlingen wordt verzorgd door een specialist.

Intern begeleider

De intern begeleider (IB-er) is een professional met een speciale opleiding en een specifieke taak: het volgen van de ontwikkeling van de kinderen en het coördineren van de ondersteuning. 

Ondersteunend personeel 

Op Kindcentrum Het Stroomdal werken onderwijsassistenten. Zij assisteren de leerkrachten waar mogelijk met het verzorgen van goed onderwijs aan de kinderen. We hebben ook een administratief medewerker en een conciërge. Verder zijn er vaak ouders in de school te vinden die ons assisteren bij tal van hand-en-spandiensten. We waarderen de hulp van ouders zeer. 

Directie 

De directeur is verantwoordelijk voor het brede aanbod op ons Kindcentrum.