Verlof aanvragen

 

Er zijn bijzondere omstandigheden waarvoor u extra verlof kunt aanvragen. Denk hierbij aan verhuizing, huwelijk, overlijden, etc. Hiervoor dient u een aanvraag in via Social Schools.  Zonder toestemming van de directeur en/of leerplichtambtenaar mag u geen verlof nemen.