Ouderparticipatie

 

We zijn heel blij dat ouders bij ons op school meehelpen en mee willen denken en praten. Zo zitten er ouders in de medezeggenschapsraad, de ouderraad en oudercommissie. Ieder schooljaar start met een gezellige startactiviteit waar iedereen elkaar vrijblijvend kan ontmoeten. We vragen ieder gezin om één keer per jaar te helpen bij het tuinonderhoud van ons groene schoolplein. En zijn er veel ouders die regelmatig helpen met uiteenlopende zaken. Maar ouderbetrokkenheid is meer dan dat.

Ouders die betrokken zijn, volgen de (leer-)ontwikkeling van hun kind, weten waar op school aan gewerkt wordt, geven thuis ondersteuning en hebben regelmatig contact over de ontwikkeling en prestaties van hun kind. Ze tonen belangstelling voor hoe het op school en bij de opvang gaat. Ze bezoeken ouderavonden en voelen zich ook betrokken bij de organisatie van het kindcentrum. Betrokken ouders maken het verschil!

Voor de contacten tussen ouders en leerkracht hebben we een opzet gekozen die recht doet aan ieders behoeften en agenda. In de eerste weken van het schooljaar voert u een startgesprek. Bij het startgesprek maakt u een vervolgafspraak. In overleg met de leerkracht bepaalt u wat een goed moment is om elkaar weer te spreken. Zo legt u samen met de leerkracht vast wanneer en hoe u contact wilt hebben.