Pedagogisch klimaat

 

Goed pedagogisch klimaat

We willen kinderen graag veel leren. Een eerste vereiste daarvoor is dat we een veilige omgeving kunnen bieden. We vinden een goed pedagogisch klimaat heel belangrijk. In ons audit-rapport wordt ons pedagogisch klimaat met een 'goed' beoordeeld. Met de beoordeling goed wordt bedoeld: iets waarin we opvallen en waarmee we ons onderscheiden van andere scholen/kindcentra. We zijn hier uiteraard heel trots op!

Weekopeningen

Doordat we weekopeningen met het hele kindcentrum houden, kennen alle kinderen elkaar en zijn we goed op de hoogte van wat een ieder bezighoudt. Ben je jarig? Dan zingen we voor je. Heb je iets bijzonders meegemaakt? Kom op het podium om erover te vertellen! Ook bespreken we tijdens de weekopeningen regelmatig regels en afspraken. Die houden we met elkaar langs de lat: Is het goed voor jezelf? Is het goed voor de ander? Is het goed voor het kindcentrum? Dit draagt allemaal bij aan de gemoedelijke sfeer in ons kindcentrum. 

Een veilig kindcentrum

We vinden het heel belangrijk dat binnen ons kindcentrum een klimaat heerst waarbinnen iedereen geaccepteerd en gerespecteerd wordt. Weten dat je gekend en gezien wordt is belangrijk. Je mag zijn wie je bent. We zijn alert op discriminatie en pesten en we werken dagelijks aan het voorkomen ervan. Als een kind zich bij ons op het kindcentrum niet veilig voelt, willen we dit graag weten. We zullen dan direct ingrijpen volgens de stappen die we hebben beschreven in een protocol. We rekenen ook op medewerking van ouders. Merkt u iets, zoek contact en praat erover met de leerkracht/pedagogisch medewerker.