Medezeggenschapsraad

 

De medezeggenschapsraad is een zelfstandige adviescommissie, die inspraak heeft op school. In deze commissie zitten mensen die bij de school betrokken zijn: twee ouders en twee leerkrachten. De MR mag de schoolleiding aanspreken op alle zaken die met school te maken hebben. Soms heeft de MR wettelijke bevoegdheden. De MR heeft instemmingsrecht, adviesrecht en initiatiefrecht. Elke school heeft verplicht een MR (Wet medezeggenschap op scholen).