Onderwijs op Het Stroomdal

 

Leren wat je kunt, worden wie je bent, samen ben je meer!

Kwalitatief goed onderwijs

Iedereen is anders. We proberen daarom zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de individuele ontwikkeling van kinderen. Als we iets nieuws gaan aanleren maken we gebruik van het instructiemodel. Bij de lessen wordt een helder doel geformuleerd. De leerkracht heeft de regie en draagt er zorg voor dat de leerlingen op hun niveau worden uitgedaagd. Aan kinderen die de stof beheersen, bieden we uitdaging. Aan kinderen die moeite hebben met de stof geven we verlengde instructie of extra ondersteuning. Dit vraagt vakmanschap van ons onderwijsteam!

Betrokken leerlingen

Het belangrijkst vinden we dat de kinderen betrokken zijn. Daarom maken we gebruik van afwisselende werkvormen, coöperatieve werkvormen en pedagogisch/didactische aanpakken die ervoor zorgen dat iedereen bij de les blijft. 

We dagen onze leerlingen graag uit. Naast de basisvakken verzorgen we een rijk onderwijsaanbod. Denk hierbij bijvoorbeeld aan muzieklessen, dramalessen, beeldende vakken, Engelse les, gymnastiek, digitale geletterdheid. Werken aan de zaakvakken doen we thematisch en veelal vanuit de actualiteit.

Naar buiten!

Onze onderwijsactiviteiten verplaatsen we heel gemakkelijk naar buiten. Ieder lokaal heeft haar eigen terras, want wie wil er nu de hele dag binnen zitten? Een rondje rennen tussen de lessen door doen we over het kronkelpad dat rondom ons kindcentrum ligt.

Bijzondere aanpak taal- lees- en spellingonderwijs

We kiezen voor ons taal-lees-en spellingonderwijs voor een bijzondere aanpak. Ook hierbij werken we thematisch, vanuit het betrokkenheidsperspectief. Onze leerlingen vullen weinig invullesjes in. Want we weten dat die niet zorgen voor een hoge betrokkenheid en ook niet voor een hoge leeropbrengst. Liever dagen we onze leerlingen uit door heel veel te lezen en te schrijven en door vanuit een thema met taal en algemene ontwikkeling bezig te zijn.

In dit artikel leest u meer over onze aanpak